Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Assens Radikale Venstre

Referat fra generalforsamling 2016, Assens Radikale Venstre

   Assens Radikale generalforsamling  den 31./3. - 2016

    1. Dirigent: Hans Walmar
    2. Beretning  bl.a.:
        Dårligt radikalt folketingsvalg sidst, og retsforbeholdet blev stemt ned.
        Farligt med højrepopulismen.
        Vellykket besøg af Morten Østergaard.
        Siden efterår 2015: 9 nye medlemmer.
        Godt med de månedlige møder på rådhuset
        Nyt byråd i november 2017: Vi skal være klar.
        Beretning godkendt.

    3. Regnskab ved kasserer Pia S. Bendixen:
        Overskud på 7187,19 kr. Bilag vedlagt i protokollen.
        Regnskab godkendt.

    4. Kontingent: Uændret 385 kr. - heraf 120 kr. til lokalforeningen.

    5. Formand:  Preben Danielsen genvalgt.
     
    6. Valg til bestyrelsen for 2 år: Karsten Jørgensen, Karen Nøhr, Pia Bendixen
        På valg i 2017: Hans W., Jørgen Bang og Willy Hansen.

    7. Suppleanter:  Jeanne Hust, Hans Henrik Nielsen (sidstnævnte udtrådt den 12.11.2016)
        Generalforsamlingen henstiller, at suppleanterne indkaldes til bestyrelsesmøderne.

    8. Revisorer: Lars Elfvengren og Søren Henriksen (Glamsbjerg)
    9. Valg af spidskandidat til nov. 2017:
        Poul Poulsen

    10. Delegerede til landsmøde 17. + 18. september: Preben D., Hans W., Hans Henrik Nielsen, Karen Nøhr.
          Suppleanter: Poul P. og Lars E.
          Region og storkreds: Preben D., Karsten Jørgensen, Pia Bendixen og Karen Nøhr
          Suppleanter: Poul P. og Hans W.

    11. Valg af folketingskandidat: Mathias von Jessen

    12. Indkomne forslag: ingen

    Mødet slut ca. 21.35

    Referat ved Hans Walmar