Referat af generalforsamling 2017 | Assens Radikale Venstre

Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Assens Radikale Venstre

Referat af generalforsamling 2017

Assens Radikale Venstre

Generalforsamling 14./3. – 2017

1. Dirigent Karsten Jørgensen, referent Hans Walmar

2. Beretning ved formanden, Preben Danielsen:

 Han berørte bl.a. nationalismen i den vestlige verden, den lokale skolesag, VLAK-regeringen og det kommende kommunevalg, hvor der skal bruges mindst ca. 850 stemmer til et mandat, så vi skal også have fat på de potentielle vælgere.  Beretningen godkendt.

3. Preben Danielsen genvalgt som formand.

4. Regnskab godkendt – 41.433,50 kr. i kassen ultimo 2016 – det er en vækst på godt 10.000 kr. i 2016.

5. Kontingent fastholdes uændret.

6. Valg til bestyrelsen: Hans Walmar, Jørgen Bang og Willy Hansen valgt for 2 år – på valg igen i 2019. Jeanne Hust valgt for 1 år – på valg i 2018.

7. Suppleanter: Otto Malmmose (1.) – Grethe Bjært (2.)

8. To revisorer: Lars Elfvengren og Troels Bech

9. Spidskandidat: Poul Poulsen (også udpeget tidligere)

10. Kandidater til kommunevalget: Poul Poulsen, Jeanne Hust, Karsten Jørgensen (plads til flere kandidater -efter bestyrelsens beslutning – efter plads 3), Troels Bech, Willy Hansen, Jørgen Bang, Karen Nøhr og på ”sidstepladsen” Preben Danielsen. Foreløbig 8 kandidater.

(Kommentar fra H.W.: Vi traf ikke beslutning om sideordnet opstilling – det må bestyrelsen så gøre senere)

11. Valg af delegerede

Storkreds: Preben, Karsten, Jeanne, Karen (suppleanter Poul P. og Otto)

Regionen: Samme bemanding som ved storkreds

Landsmøde: Preben, Jeanne, Willy, Hans W. (suppleanter Poul og Karen)

12. Indlæg fra folketingskandidat, Mathias: Bl.a. bekymring for SOF – flertal, tillid mellem borgerne vigtig. Mathias von Jessen genvalgt.

13. Indkomne forslag: Ingen

14. Evt. med en del debat

Orientering om EU ved Mathias.

Konstituering (+ evt. kort bestyrelsesmøde den 27./3. kl. 18 – herefter dagsordenmøde kl. 19)