Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Assens Radikale Venstre

Publiceret

07. april
2016

Mathias von Jessens politiske motivation for opstilling til FV

Med resultatet fra sommerens folketingsvalg har Danmark fået en regering, der lovpriser kontrolmekanismer. Regeringens førte politik står i absolut modsætningsforhold til det radikale ideal om, at vi skal bygge samfundet på tillid og troen på hinanden.
Som radikale vil vi ikke begrænse, men derimod understøtte danskernes muligheder for at til vælge mere uddannelse, så den enkelte stilles bedst muligt til tage ansvar for egen tilværelse.
Vi vil ikke indskrænke kommunernes selvbestemmelsesret, men derimod afskaffe centraliseringsbidraget og give kommunerne frihed til at forvalte gældende lov med udgangspunkt i lokalsamfundenes virkelighed og ønsker.
Vi vil ikke isolere Danmark fra omverdenen, men derimod insisterer vi på, at globale udfordringer skal løses internationalt.
De socialliberale ønsker vi har til samfundet, er ønsker vi bærer for alle danskere og verdenens borgere. Vi ønsker, at alle skal myndiggøres til at skabe den tilværelse, som de ønsker for sig selv.
Jeg er bekymret for tendenserne i den politiske debat, og derfor vil jeg, også ved næste valg, gå til valg på ønsket om i) fri uddannelse – hele livet igennem, ii) decentralisering – fordi lokalsamfundene kan og vil, og iii) internationalt udsyn – politisk og kulturelt.

Oven på sommerens folketingsvalg det radikale valgresultat og regeringsskiftet, har jeg grublet over vores partis fremtid. Hvad pokker gik der galt, og hvordan genrejser vi os som parti? Min konklusion er foreløbigt den, at vi som parti har en tendens til at sætte vores realpolitiske ønsker i forgrunden for beslutninger og kommunikation, alt imens at vi tilsidesætter fortællingen om vores værdipolitiske vision. Radikale Venstre har mere end nogensinde før brug for værdipolitikere, der kan forfatte den radikale fortælling om, hvorfor vi tror på mennesker, uddannelse, decentralisering og et internationalt udsyn. Radikale Venstre skal, helt lavpraktisk, udskifte udsagn om ”hvordan” med ”hvorfor” i debatten. Under valgkampen erfarede jeg, at jeg er en værdipolitisk nørd der søger at forfatte den radikale fortælling, til trods for at jeg har en uddannelsesmæssig baggrund inden for økonomi. Med dette in mente, har jeg en tyrkertro på, at jeg har noget at bidrage med som opstillet kandidat for det Radikale Venstre.

I sidste ende er al politik værdipolitik. Jeg er stolt af den foregående regerings grundlæggende ønske om at bevare det velfærdssamfund, der tjener til at frigøre borgerne til at tage ansvar for egen tilværelse. Grundlæggende lykkedes det os at bevare tillidssamfundet i en økonomisk krisetid, og vi kan kun gisne om, hvilke værdier der havde udgjort en borgerlig regerings fundament til gennemførelse af nødvendige reformer, da statskassens skulle allermest på skrump. På baggrund af Venstre-regeringens foreløbige resultater, hvor enkelte befolkningsgrupper bliver bedt om at betale store regninger for enkelte reformer, mener jeg, at det var vigtigt, at Regeringen Thorning-Schmidt havde magten i de sidste fire år.

Jeg har et brændende ønske om at blive færdiguddannet inden næste valgkamp, og jeg er derfor mindre aktiv i Radikal sammenhæng end tidligere. Men jeg lover at skulle der blive udskrevet valg i morgen, er jeg klar til at løbe solen sort som kandidat for medlemmerne i Assens Radikale Venstre og vores nuværende vælgere, og dermed gøre mit til, at vi kan genvinde regeringsmagten og sætte en ny værdipolitisk kurs for udviklingen af det danske samfund.