Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Assens Radikale Venstre

Generalforsamling d. 13.03. 2018 på Assens Rådhus

Generalforsamling i Assens radikale kommuneforening.

Tirsdag den 13.marts 2018 kl. 19 på Assens Rådhus.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Valg til bestyrelse, som består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.
 • Valg af formand. (for en etårig periode)
 • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode. På valg er Karsten Jørgensen, Karen Nøhr og Jeanne Hust.
 • Valg af 2 suppleanter (for en etårig periode)
 1. Valg af to revisorer.
 2. Valg af delegerede til regionsdelegeretmødet (4 delegerede) og landsmødet (4 delegerede), herunder valg af kandidat til hovedbestyrelsevalg.
 3. Valg af folketingskandidat. (for en etårig periode) Før valget får kandidater lejlighed til at præsentere sig. Indtil nu har Søren Hillers fra Horne vist interesse i at søge opstilling som kandidat.
 4. Indkomne forslag – sendes til prdan2@gmail.com senest tirsdag den 6.03.
 5. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Poul Poulsen kort give et oplæg om det kommende års kommunale arbejde, men også om den visionsplan byrådet har sat som mål for en langsigtet udvikling af Assens kommune.